Smluvní podmínky (VOP)

1. Rozsah

Následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi provozovatelem internetového obchodu a jeho zákazníky. Odlišné podmínky od zákazníka nebudou uznány, pokud provozovatel internetového obchodu výslovně písemně neodsouhlasil jejich platnost.

2. Smluvní partner

Smlouva je uzavřena s: Bernhard Schagerl, Thal 3, 3386 Hafnerbach, Rakousko

3. Nabídka a uzavření smlouvy

3.1 Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale spíše nezávaznou výzvu k provedení objednávky.Kliknutím na tlačítko v internetovém obchodě zákazník závazně objedná obsažené zboží v nákupním košíku. Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí přijetí objednávky zákazníka emailem.

3.2 Smlouva je uzavřena až odesláním objednávky provozovatelem internetového obchodu. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky.

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v eurech (EUR) a zahrnují DPH.

4.2 Zákazník si může vybrat mezi různými způsoby platby nabízenými v internetovém obchodě. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo vyloučit některé způsoby platby.

5. Dodací podmínky

5.1 Provozovatel internetového obchodu doručuje v rámci regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko).

5.2 Doručení je na náklady zákazníka. Přesné náklady na dopravu jsou uvedeny v e-shopu.

5.3 Dodací lhůta je obvykle 2-5 pracovních dnů od data odeslání. Případné jiné dodací lhůty budou uvedeny v e-shopu. Různé dodací lhůty do Švýcarska.

5.4 Pro vývoz zboží do Švýcarska DAP (Delivered at Place) platí následující podmínky: Kupující nese veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a celním odbavením zboží. Jedná se zejména o náklady na balení, dopravu, pojištění a celní odbavení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění, škody nebo ztráty způsobené problémy s přepravou nebo celními problémy. Kupující odpovídá za dodržení všech platných předpisů a zákonů spojených s vývozem zboží do Švýcarska.

6. Právo na odstoupení od smlouvy a náklady na vrácení

6.1 Zákazník má zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o kterém provozovatel internetového obchodu informuje na webových stránkách.

6.2 V případě zrušení nese přímé náklady na vrácení zboží zákazník.

7. Záruka a odpovědnost

7.1 Provozovatel internetového obchodu zaručuje, že zboží je v době dodání bez materiálových a výrobních vad.

7.2 Provozovatel internetového obchodu neručí za škody způsobené lehkou nedbalostí. To se nevztahuje na škody na životě, těle a zdraví nebo na škody,

které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany provozovatele internetového obchodu. Jakákoli odpovědnost provozovatele internetového obchodu podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

8. Ochrana dat

8.1 Provozovatel internetového obchodu se zavazuje dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů.

8.2 Osobní údaje zákazníka budou shromažďovány a používány pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování smluvního vztahu a pro zpracování dotazů.

9. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo nebo se stalo neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení musí být nahrazeno účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu neplatného ustanovení.

10. Rozhodné právo a místo jurisdikce

10.1 Platí rakouské právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2 Místem soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo v souvislosti s ním je příslušný soud, pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku nebo nemá obecnou soudní příslušnost v Rakousku.

Stav: 4. března 2023 Hafnerbach

cs_CZCS