otisk

Těší mě, že zjišťujete, kdo za tímto obchodem stojí a odkud odesíláme. Jako živnostník jsem Vám osobně k dispozici a rád zodpovím Vaše dotazy. Firemní zákazníci obdrží po úspěšná registrace a poskytnutím vašeho EU UID automaticky získáte přístup k našim speciálním firemním cenám. Velkoobchodníci jsou vítáni, aby mě kontaktovali přímo a projednali přizpůsobené nabídky.

Informační povinnost v souladu s § 5 zákona o elektronickém obchodu, § 14 zákona o obchodních společnostech, § 63 obchodního zákoníku a informační povinnost podle § 25 zákona o sdělovacích prostředcích.


Bernhard Schagerl
Údolí 3

3386 Hafnerbach
Rakousko

Předmět společnosti:

Obchodní podniky s výjimkou regulovaných obchodních podniků a obchodních zástupců

UID: ATU78462334
GISA: 35009917

EORI: ATEOS1000128391
Členské číslo Hospodářské komory: 474090/1
Kód ÖNACE: G 47,91-0
Číslo licence ARA: 25388

Číslo celního sazebníku: 73089098

Tel.: +43 (0)664 750 21 8 23
E-mailem: Office@solarblech.shop

Člen:

WKO Dolní Rakousko, zemský cech
Profesní právo: Živnostenský řád: www.ris.bka.gv.at

Orgán dozoru/živnostenský úřad: Okresní úřad St. Pölten
Pracovní pozice: Živnost živnost s výjimkou živnosti vázané a obchodní zástupce
Udělující země: Rakousko

Kontaktní údaje osoby odpovědné za ochranu údajů
Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, níže naleznete kontaktní údaje odpovědné osoby nebo orgánu:
Bernhard Schagerl
Thal 3, 3386 Hafnerbach
Emailová adresa: Office@solarblech.shop
Telefon: +43 (0)664 750 21 8 23
Otisk: https://www.solarblech.shop/impressum

řešení sporů EU

V souladu s nařízením o online řešení sporů ve spotřebitelských věcech (Nařízení ODR) bychom vás rádi informovali o platformě pro řešení sporů online (platforma OS).
Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti online platformě Evropské komise pro řešení sporů http://ec.europa.eu/odr?tid=121890394 řídit. Potřebné kontaktní údaje naleznete výše v našem právním upozornění.

Rádi bychom však upozornili, že nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah těchto webových stránek neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za přesnost veškerého obsahu na této webové stránce, zejména obsahu poskytovaného třetími stranami. Jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat informace, které přenášíte nebo ukládáte, ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Naše povinnosti odstranit informace nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony na základě soudních nebo úředních příkazů zůstávají nedotčeny, i když neneseme odpovědnost.

Pokud si všimnete problematického nebo nezákonného obsahu, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli nezákonný obsah odstranit. Kontaktní údaje naleznete v právním upozornění.

Odpovědnost za odkazy na tomto webu

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost. Neneseme žádnou odpovědnost za propojené webové stránky, protože jsme měli a nevíme o nezákonných činnostech, dosud jsme žádné takové nezákonné činnosti nezaznamenali a pokud bychom se o nezákonných činnostech dozvěděli, odkazy okamžitě odstraníme.

Pokud si všimnete jakýchkoli nelegálních odkazů na našich webových stránkách, kontaktujte nás. Kontaktní údaje naleznete v právním upozornění.

Upozornění na autorská práva

Veškerý obsah na tomto webu (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům. Zeptejte se nás prosím dříve, než budete distribuovat, reprodukovat nebo využívat obsah těchto webových stránek, jako je například jejich opětovné publikování na jiných webových stránkách. V případě potřeby podnikneme právní kroky proti neoprávněnému použití částí obsahu na našich stránkách.

Pokud na tomto webu najdete obsah, který porušuje autorská práva, kontaktujte nás.

Obrazové kredity

Obrázky, fotografie a grafika na této webové stránce jsou chráněny autorským právem.

Obrazová práva patří následujícím fotografům a společnostem:

  • Bernhard Schagerl

Všechny texty jsou chráněny autorským právem

cs_CZCS